1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η :

BRADEX

Ασκληπιού 27
14568 Κρυονέρι Αττικής
ΤΗΛ:210-6221801
EMAIL: info@bradex.gr

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την συλλογή ,επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον 679/2016 ΕΕ.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η BRADEX συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για τον συγκεκριμένο σκοπό και πιο ειδικά όταν κάνετε εγγραφή σαν ΕΥ για την είσοδό σας στο κλειδωμένο πεδίο. Εμείς συλλέγουμε τα δεδομένα προκειμένου να σας αποστείλουμε τον κωδικό για να επιτραπεί η είσοδος σας σε αυτό το πεδίο.

3. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η συλλογή των δεδομένων σας κι συγκεκριμένα:

a) Όνομα
b) Επίθετο
c) Τηλέφωνο
d) email
e) Επάγγελμα

γίνεται για αυτό και μόνο για αυτό το σκοπό. Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679.

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τον 2016/679 ΕΕ το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής,  του περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης με την υποβολή της αίτησης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Data Protection Officer της Εταιρείας στο email: dpo@demo.gr.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε υιοθετήσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την νόμιμη συλλογή, επεξεργασία και την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων σας από την απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί /επικαιροποιεί μέρη της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς την υποχρέωση της προηγούμενης ενημέρωσής σας. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας, πριν εισέλθετε στον ιστόσοπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής.  Απρίλιος 2018