Οι δωρεές της Bradex για το 2017 είναι οι κάτωθι:

Επωνυμία
Σύνολο Ε.Υ.Φ. €
Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
157,00
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
2.976,00
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
10.034,00
ΓΕΝ. ΝΟΣ. AΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
489,00
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Η ΔΡΑΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ"
1.860,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.976,00
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
1.860,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
3.720,00
ΠΑΝΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚ.ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
1.860,00